REGULAMIN NAGRÓD W LIDZE BIEGOWEJ EDYCJA STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2018

§ 1 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu Nagród przyjmuje się następujące definicje:

1) Organizator – jest to spółka Sportfolio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-493) przy ul. Wrocławskiej 21 lok. 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS 0000429070, NIP: 5222997930, kapitał zakładowy: 40.000 zł;

2) Liga Biegowa – jest to akcja prowadzona przez Organizatora, której istotą jest współzawodnictwo w biegach długodystansowych organizowanych przez podmioty trzecie;

3) Uczestnik – jest to każda osoba która zgłosi swoje uczestnictwo w Lidze Biegowej;

4) Serwis – jest to serwis internetowy prowadzony przez Organizatora, dostępny pod adresem www.ligabiegowa.pl, umożliwiający Uczestnikom m.in. przystąpienie do Ligi Biegowej, publikowanie swoich wyników oraz śledzenie wyników innych Uczestników;

5) Edycja – jest to pojedynczy okres, w którym Uczestnicy współzawodniczą, zdobywając punkty w ramach Ligi Biegowej;

6) Nagrody – są to nagrody przyrzeczone przez Organizatora za osiągnięcie najlepszych wyników w wybranych rankingach bieżącej Edycji Ligi Biegowej.


§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin Nagród określa Nagrody dostępne w Edycji Ligi Biegowej obejmującej okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz warunki przyznawania tych Nagród.

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie Nagród zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Ligi Biegowej.


§ 3 RANKINGI

1. Nagrody przyznawane będą na podstawie wyników uzyskanych przez Uczestników w następujących rankingach:

- ranking generalny – indywidualny (Open), tzw Ranking Złoty. Zwycięzcy otrzymają w nagrodę obóz sportowy z Joanną Jóźwik o wartości 2900 zł organizowany przez firmę Venga Travel. Obóz odbędzie się w 2019 roku.*

- ranking generalny – drużynowy, tzw. Ranking Złoty;  zwycięzcy otrzymają wysokiej jakości sportowe słuchawki firmy JABRA.

- rankingi kategorii wiekowych, tzw Rankingi Srebrne:
o K-20, M-20 (rocznik 1998-1989);
o K-30, M-30 (rocznik 1988-1979);
o K-40, M-40 (rocznik 1978-1969);
o K-50, M-50 (rocznik 1968-1959);
o K-60, M-60 (rocznik 1958 i 1949);
o K-70, M-70 (rocznik 1948 i starsi);

- rankingi dystansów, tzw. Rankingi Srebrne:
o 5 km;
o 10 km;
o półmaraton;
o maraton;

66 osób, które wygrają jeden z rankingów „SREBRNYCH” otrzymają zestaw energetyczny od firmy 4Move. Wartość zestawu to 300 zł. 


-rankingi łączone uwzględniające zarówno dystanse jak i kategorie wiekowe, tzw. Rankingi Brązowe
56 zwycięzców rankingów „BRĄZOWYCH” otrzymają książki o bieganiu, ufundowane przez wydawnictwo sportowe Labotiga. 


§ 4 NAGRODY

1. Organizator niniejszym przyrzeka Nagrody za uzyskanie następujących wyników w rankingach:

- ranking generalny – indywidualny:
o zdobywcy miejsc 1-3 rankingu w formule "open" (ogólny);
- ranking generalny – drużynowy:
o drużyny z miejsc 1-3 w formule "open" (ogólny);
- ranking kategorii wiekowych, tzw. Srebrne:
o zdobywcy miejsc 1-3 poszczególnych rankingów kategorii wiekowych wśród mężczyzn;
o zdobywczynie miejsc 1-3 poszczególnych rankingów kategorii wiekowych wśród kobiet;
- rankingi dystansów, tzw Srebrne:
o zdobywcy miejsc 1-3 na poszczególnych dystansach wśród mężczyzn;
o zdobywczynie miejsc 1-3 na poszczególnych dystansach wśród kobiet;
- ranking łączone, tzw. Brązowe
o zdobywcy i zdobywczynie 1 miejsc w rankingach obejmujących zarówno kategorie wiekowe, wraz z dystansem

2. Tabela Nagród, zawierająca szczegółowy opis Nagród i ich wartość opublikowana zostanie w Serwisie w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany każdego regulaminu nagród oraz Tabeli Nagród w trakcie trwania danej Edycji, poprzez wprowadzenie dodatkowych nagród lub rankingów, bez uszczerbku dla praw nabytych Uczestników.

4. W przypadku przyznania Uczestnikowi przez Organizatora nagrody rzeczowej, której wartość jednorazowo przekroczy 760 zł, zdobywca takiej nagrody zobowiązany będzie - stosownie do treści art.41 ust.7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - do uiszczenia Organizatorowi, jako płatnikowi zobowiązanemu do pobrania tego podatku, kwoty stanowiącej 10% wartości nagrody. Zapłata przez Uczestnika wskazanej kwoty podatku powinna nastąpić przed wydaniem nagrody i jest warunkiem jej udostępnienia Uczestnikowi.

*W przypadku, jeśli obóz biegowy nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora,  firma Venga Travel zobowiązuje się zasponsorować zwycięzcom inny obóz sportowy niż podany w Regulaminie Nagród. 

KALENDARZ
Luty 2020
pon wt śr czw pt sob nd
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
Brak biegów w tym dniu
Pełny kalendarz
Polecane biegi
Organizator:

Partner techniczny:

enduhub

Krok 1

Podaj podstawowe dane o biegu

NAZWA BIEGU*

WYBIERZ DYSTANS*
(możesz wybrać więcej niż jeden)

WYBIERZ DATĘ BIEGU*

GODZINA ROZPOCZĘCIA ZAWODÓW*

:

MIEJSCOWOŚĆ*

STRONA WWW BIEGU

Zaloguj się do serwisu

Logując się przez Facebook akceptujesz regulamin.
Albo użyj swojego loginu i hasła

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Przypomnij mi hasło

Przypomnienie hasła

Zarejestruj się

Rejestrując się przez Facebook akceptujesz regulamin.
Albo użyj formularza
Hasło musi składać się z min. 6 znaków, max. 30 znaków i musi zawierać cyfry, litery i duże litery.