Regulamin Plebiscytu na Biegową Imprezę Roku 2017

09.01.2018
Plebiscyt

§ 1 Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki głosowania internetowego w Plebiscycie na Najlepszą Imprezę Biegową Roku (zwanego dalej „Plebiscytem”).
2. Plebiscyt organizowany jest przez Sportfolio Sp. z o.o (zwaną dalej „Organizatorem”)
3. Osoba biorąca udział w głosowaniu (zwana dalej "Uczestnikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
4. W ramach Plebiscytu zostanie powołane Jury (zwane dalej „Jury”)

§ 2 Cel Plebiscytu
1. Celem Plebiscytu jest wyłonienie zwycięzców w kategoriach:
a. Impreza Roku 2017 w kategorii – bieg na 5 km
b. Impreza Roku 2017 w kategorii – bieg na 10 km
c. Impreza Roku 2017 w kategorii – półmaraton
d. Impreza Roku 2017 w kategorii – maraton
e. Impreza Roku 2017 w kategorii – inne
f. Grand Prix Runner’s World
2. Ostatecznym wynikiem Plebiscytu w kategoriach: a, b, c, d, e jest wynik głosowania internetowego.
O wyniku w kategorii Grand Prix Runner’s World zadecyduje głosowanie Jury powołane przez redakcję serwisu www.runners-world.pl.
3. Głosowanie oraz ogłoszenie wyników głosowania odbędzie się na stronie www.ligabiegowa.pl oraz www.runners-world.pl.

§ 3 Zasady przeprowadzenia Plebiscytu
1. Plebiscyt składa się z dwóch etapów. Etap pierwszy ma na celu zebranie od Uczestników listy imprez biegowych, które ich zdaniem powinny zostać nominowane. Organizator spośród wszystkich zgłoszonych imprez wybierze po 5 z każdej kategorii z § 2, podpunktów a, b, c, d, e, które były zgłaszane najczęściej przez Uczestników. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie od 11.01.2018 do 24.01.2018 drogą elektroniczną na adres e-mailowy info@ligabiegowa.pl, w tytule wpisując „Plebiscyt”. W treści maila należy podać następujące dane:
Imię i nazwisko
Powód, dla którego dana impreza powinna być nominowana do Plebiscytu.
Drugim etapem będzie głosowanie na Biegową Imprezę roku w poszczególnych kategoriach.
W ramach Grand Prix Runner’s World zwycięzca zostanie wyłoniony poprzez głosowanie Jury.

§ 4 Czas trwania Plebiscytu
1. Zgłoszenia imprez biegowych od Uczestników będą przyjmowane od 10.01.2018 do 24.01.2018
2. Głosowanie rozpocznie się 29.01.2018 o godz. 8:00 i potrwa do 18.02.2018
3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 20.02.2018 na stronie www.ligabiegowa.pl oraz www.runners-world.pl

§ 5 Zasady uczestnictwa w Plebiscycie:
1. Uprawnione do wzięcia udziału w Plebiscycie są wyłącznie osoby, które spełniają następujące warunki:
a. w dniach trwania głosowania oddadzą ważny głos wypełniając prawidłowo formularz głosowania tj. wskażą po jednej nominacji w każdej z kategorii
b. w formularzu do głosowania podadzą swój e-mail.
c. zaakceptują regulamin oraz wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sportfolio Sp. z o.o i podmioty współpracujące na potrzeby organizacji Plebiscytu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.).
2. Uczestnik może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz. W przypadku, gdy dana osoba wypełni formularz kilkakrotnie, będzie brane pod uwagę tylko pierwsze głosowanie.

§ 5. Komisja
1. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania internetowego czuwa Komitet Organizacyjny Plebiscytu, w którego skład wchodzą osoby powołane przez Organizatora.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Tytuł:
a. Impreza Roku 2017 w kategorii – bieg na 5 km
b. Impreza Roku 2017 w kategorii – bieg na 10 km
c. Impreza Roku 2017 w kategorii – półmaraton
d. Impreza Roku 2017 w kategorii – maraton
e. Impreza Roku 2017 w kategorii – inne
otrzymają kandydaci, którzy zdobędą największą liczbę głosów w głosowaniu internetowym.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. problemy w funkcjonowaniu strony internetowej Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one w skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
b. udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane,
c. przerwy w funkcjonowaniu ekranu głosowania Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora,

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.
4. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora, w formie pisemnej w terminie 15 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu dostępne są na stronie www.ligabiegowa.pl
6. W przypadku wykrycia nadużyć w głosowaniu internetowym, Komitet Organizacyjny Plebiscytu ma prawo do anulowania nieprawidłowo oddanych głosów.

§ 7 KONTAKT Z ORGANIZATOREM I REKLAMACJE
Kontakt z Organizatorem w sprawach dotyczących Plebiscytu możliwy jest za pośrednictwem następującego adresu poczty elektronicznej: info@ligabiegowa.pl.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Aktualna treść niniejszego regulaminu publikowana jest w serwisie www.ligabiegowa.pl.
2. Wszystkie stosunki prawne wynikające z uczestnictwa w Plebiscycie podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej.

KALENDARZ
Listopad 2021
pon wt śr czw pt sob nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Partnerzy:

OSHEE
Organizator:

Krok 1

Podaj podstawowe dane o biegu

NAZWA BIEGU*

WYBIERZ DYSTANS*
(możesz wybrać więcej niż jeden)

WYBIERZ DATĘ BIEGU*

GODZINA ROZPOCZĘCIA ZAWODÓW*

:

MIEJSCOWOŚĆ*

STRONA WWW BIEGU

Zaloguj się do serwisu

Logując się przez Facebook akceptujesz regulamin.
Albo użyj swojego loginu i hasła

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Przypomnij mi hasło

Przypomnienie hasła

Zarejestruj się

Rejestrując się przez Facebook akceptujesz regulamin.
Albo użyj formularza
Hasło musi składać się z min. 6 znaków, max. 30 znaków i musi zawierać cyfry, litery i duże litery.