Regulamin Plebiscytu na Biegową Imprezę Roku 2017

09.01.2018
Plebiscyt

§ 1 Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki głosowania internetowego w Plebiscycie na Najlepszą Imprezę Biegową Roku (zwanego dalej „Plebiscytem”).
2. Plebiscyt organizowany jest przez Sportfolio Sp. z o.o (zwaną dalej „Organizatorem”)
3. Osoba biorąca udział w głosowaniu (zwana dalej "Uczestnikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
4. W ramach Plebiscytu zostanie powołane Jury (zwane dalej „Jury”)

§ 2 Cel Plebiscytu
1. Celem Plebiscytu jest wyłonienie zwycięzców w kategoriach:
a. Impreza Roku 2017 w kategorii – bieg na 5 km
b. Impreza Roku 2017 w kategorii – bieg na 10 km
c. Impreza Roku 2017 w kategorii – półmaraton
d. Impreza Roku 2017 w kategorii – maraton
e. Impreza Roku 2017 w kategorii – inne
f. Grand Prix Runner’s World
2. Ostatecznym wynikiem Plebiscytu w kategoriach: a, b, c, d, e jest wynik głosowania internetowego.
O wyniku w kategorii Grand Prix Runner’s World zadecyduje głosowanie Jury powołane przez redakcję serwisu www.runners-world.pl.
3. Głosowanie oraz ogłoszenie wyników głosowania odbędzie się na stronie www.ligabiegowa.pl oraz www.runners-world.pl.

§ 3 Zasady przeprowadzenia Plebiscytu
1. Plebiscyt składa się z dwóch etapów. Etap pierwszy ma na celu zebranie od Uczestników listy imprez biegowych, które ich zdaniem powinny zostać nominowane. Organizator spośród wszystkich zgłoszonych imprez wybierze po 5 z każdej kategorii z § 2, podpunktów a, b, c, d, e, które były zgłaszane najczęściej przez Uczestników. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie od 11.01.2018 do 24.01.2018 drogą elektroniczną na adres e-mailowy info@ligabiegowa.pl, w tytule wpisując „Plebiscyt”. W treści maila należy podać następujące dane:
Imię i nazwisko
Powód, dla którego dana impreza powinna być nominowana do Plebiscytu.
Drugim etapem będzie głosowanie na Biegową Imprezę roku w poszczególnych kategoriach.
W ramach Grand Prix Runner’s World zwycięzca zostanie wyłoniony poprzez głosowanie Jury.

§ 4 Czas trwania Plebiscytu
1. Zgłoszenia imprez biegowych od Uczestników będą przyjmowane od 10.01.2018 do 24.01.2018
2. Głosowanie rozpocznie się 29.01.2018 o godz. 8:00 i potrwa do 18.02.2018
3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 20.02.2018 na stronie www.ligabiegowa.pl oraz www.runners-world.pl

§ 5 Zasady uczestnictwa w Plebiscycie:
1. Uprawnione do wzięcia udziału w Plebiscycie są wyłącznie osoby, które spełniają następujące warunki:
a. w dniach trwania głosowania oddadzą ważny głos wypełniając prawidłowo formularz głosowania tj. wskażą po jednej nominacji w każdej z kategorii
b. w formularzu do głosowania podadzą swój e-mail.
c. zaakceptują regulamin oraz wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sportfolio Sp. z o.o i podmioty współpracujące na potrzeby organizacji Plebiscytu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.).
2. Uczestnik może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz. W przypadku, gdy dana osoba wypełni formularz kilkakrotnie, będzie brane pod uwagę tylko pierwsze głosowanie.

§ 5. Komisja
1. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania internetowego czuwa Komitet Organizacyjny Plebiscytu, w którego skład wchodzą osoby powołane przez Organizatora.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Tytuł:
a. Impreza Roku 2017 w kategorii – bieg na 5 km
b. Impreza Roku 2017 w kategorii – bieg na 10 km
c. Impreza Roku 2017 w kategorii – półmaraton
d. Impreza Roku 2017 w kategorii – maraton
e. Impreza Roku 2017 w kategorii – inne
otrzymają kandydaci, którzy zdobędą największą liczbę głosów w głosowaniu internetowym.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. problemy w funkcjonowaniu strony internetowej Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one w skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
b. udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane,
c. przerwy w funkcjonowaniu ekranu głosowania Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora,

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.
4. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora, w formie pisemnej w terminie 15 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu dostępne są na stronie www.ligabiegowa.pl
6. W przypadku wykrycia nadużyć w głosowaniu internetowym, Komitet Organizacyjny Plebiscytu ma prawo do anulowania nieprawidłowo oddanych głosów.

§ 7 KONTAKT Z ORGANIZATOREM I REKLAMACJE
Kontakt z Organizatorem w sprawach dotyczących Plebiscytu możliwy jest za pośrednictwem następującego adresu poczty elektronicznej: info@ligabiegowa.pl.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Aktualna treść niniejszego regulaminu publikowana jest w serwisie www.ligabiegowa.pl.
2. Wszystkie stosunki prawne wynikające z uczestnictwa w Plebiscycie podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej.

KALENDARZ
Maj 2022
pon wt śr czw pt sob nd
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
29
30
31
Pełny kalendarz
Polecane biegi
Partnerzy:

OSHEE
Organizator:

Partner techniczny:

enduhub

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Krok 1

Podaj podstawowe dane o biegu

NAZWA BIEGU*

WYBIERZ DYSTANS*
(możesz wybrać więcej niż jeden)

WYBIERZ DATĘ BIEGU*

GODZINA ROZPOCZĘCIA ZAWODÓW*

:

MIEJSCOWOŚĆ*

STRONA WWW BIEGU

Zaloguj się do serwisu

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Przypomnij mi hasło

Przypomnienie hasła

Zarejestruj się

Hasło musi składać się z min. 6 znaków, max. 30 znaków i musi zawierać cyfry, litery i duże litery.