REGULAMIN LIGI BIEGOWEJ W 2021 ROKU

§ 1
DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

1. Organizator – Fundacja Zdrowy Ruch, ul. Wapienna 2j, 04-691 Warszawa, NIP: 9522210037, KRS:  0000863675 we współpracy ze Sportfolio Sp. z o.o., ul. Wapienna 2j, 04-691 Warszawa, NIP: 5222997930, KRS: 0000429070.
2. Liga Biegowa – jest to akcja prowadzona przez Organizatora, której istotą jest współzawodnictwo w biegach długodystansowych organizowanych przez podmioty trzecie lub odbywanych samodzielnie przez Uczestników;
3. Uczestnik – jest to każda osoba, która zgłosi swoje uczestnictwo w Lidze Biegowej poprzez formularz na stronie www.ligabiegowa.pl;
4. Serwis – jest to serwis internetowy prowadzony przez Organizatora, dostępny pod adresem www.ligabiegowa.pl, umożliwiający Uczestnikom m.in. przystąpienie do Ligi Biegowej, rejestrowanie swoich wyników oraz śledzenie wyników swoich i innych Uczestników;
5. Etap – jest to pojedynczy okres (1 miesiąc), w którym Uczestnicy współzawodniczą, zdobywając nagrody w ramach Ligi Biegowej.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Lidze Biegowej oraz korzystania z Serwisu.
2. Celem Ligi Biegowej jest popularyzacja biegania rekreacyjnego oraz motywowanie Uczestników do podejmowania regularnej aktywności fizycznej, poprzez współzawodnictwo indywidualne. Liga Biegowa propaguje zdrowy tryb życia również poprzez promowanie właściwych form odżywiania oraz szeroko rozumianego treningu za pomocą publikowanych w Serwisie artykułów ściśle związanych z tą tematyką.
3. Istotą Ligi Biegowej w I połowie 2021 roku jest rywalizacja w oparciu o wyniki uzyskiwane przez Uczestników w biegach indywidualnych, rozgrywanych w ramach biegów wirtualnych lub biegów samodzielnych, treningowych, na dystansach 5 km, 10 km, półmaratonu i maratonu. Wyniki biegów są mierzone indywidualnie przez Uczestników. Zasady rywalizacji w II połowie 2021 roku zostaną ogłoszone po 30.04.2021 r. 
4. Uczestnictwo w Lidze Biegowej oraz korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

§ 3
REJESTRACJA

1. Przystąpienie do Ligi Biegowej wymaga rejestracji poprzez formularz w Serwisie.
2. Rejestracja do Ligi Biegowej wymaga podania przez Uczestnika jego danych osobowych (imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu).
3. Rejestracja do Ligi Biegowej jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Przystępując do Ligi Biegowej, Uczestnik upoważnia Organizatora do publikacji w Serwisie profilu Uczestnika, zawierającego imię, nazwisko, miejscowość, ew. przynależność klubową, kategorię wiekową oraz jego wynikach uzyskanych w biegach na poszczególnych dystansach. Pozostałe dane osobowe Uczestnika nie będą publikowane w Serwisie.
5. Uczestnik może przystąpić do Ligi Biegowej jednokrotnie i posiadać tylko jedno konto w Serwisie.

§ 4
WSPÓŁZAWODNICTWO.

ZASADY OGÓLNE I ZALICZANE DYSTANSE

1. Prawo uczestnictwa w Lidze Biegowej mają osoby od 16 roku życia, tj. takie, które najpóźniej w dniu swojego pierwszego startu ukończą 16 lat.

2. Rywalizacja w ramach Ligi Biegowej 2021 trwać będzie przez 12 miesięcy. W I połowie 2021 r., w ramach Ligi rozgrywanej na opisanych w niniejszym Regulaminie warunkach, uczestnicy Ligi Biegowej mogą odbyć i zarejestrować w Serwisie dowolną liczbę biegów w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Zasady rywalizacji w II połowie 2021 roku zostaną ogłoszone po 30.04.2021 r.

3. Biegi na poszczególnych dystansach w ramach wirtualnej rywalizacji, zawodnicy mogą pokonywać w dowolnym miejscu i w każdym terenie, przy zachowaniu wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia co do dystansu społecznego i innych zasad bezpieczeństwa. 

4. Uczestników nie obowiązuje żaden limit czasu pokonania dystansu.
5. Aby wynik biegu został zaliczony do rywalizacji, Uczestnik musi zmierzyć rezultat swojego biegu dowolnym urządzeniem rejestrującym czas i dystans pokonanej trasy. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego wynik biegu z widocznym dystansem i czasem. Wynik rejestrowany do danego etapu powinien być uzyskany w trakcie trwania danego etapu. Po ukończeniu biegu Uczestnik powinien przesyłać swój wynik wypełniając formularz dostępny na stronie Organizatora pod adresem: https://ligabiegowa.pl/wprowadz-wynik/
Zgłoszenie wymaga:
- wybrania dystansu, jaki się pokonało,
- wpisania uzyskanego czasu ,
- załączenia zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego wynik z widocznym dystansem i czasem.
6. Chcąc dodać kolejne zgłoszenie wyniku biegu, Uczestnik powinien zalogować się na swój profil na stronie, podając swoje imię, nazwisko oraz adres email.
7. Do klasyfikacji Ligi Biegowej zaliczane będą tylko te biegi, których wyniki będą udokumentowane na zdjęciu/zrzucie ekranu oraz będą uzyskiwane na dystansach wskazanych przez Organizatora za właściwe, tj.:
• dla biegów na 5 km:
klasyfikowane będą wyniki biegów na dystansie nie mniejszym niż 5 km (5000 m);
• dla biegów na 10 km:
klasyfikowane będą wyniki biegów na dystansie nie mniejszym niż 10 km (10 000 m);
• dla biegów na dystansie półmaratonu:
klasyfikowane będą wyniki biegów na dystansie nie mniejszym niż 21.1 km (21 100 m),
choć prawidłowy dystans półmaratonu to 21,0975 km;
• dla biegów na dystansie maratonu:
klasyfikowane będą wyniki biegów na dystansie nie mniejszym niż 42.2 km (42 200 m), choć prawidłowy dystans maratonu to 42,195 km.

Uczestnik powinien zrobić wszystko, aby przebiec dystans jak najbliższy właściwemu, jednocześnie pamiętając, by przebiec nie mniej niż minimalny wskazany powyżej dystans. 
Zgłoszenia niepełne lub dokumentujące wynik na dystansie mniejszym niż wymagany, nie będą brane pod uwagę.
8. Organizator sukcesywnie będzie weryfikował i aktualizował wyniki i publikował je na stronie https://ligabiegowa.pl/ wyniki/
9. Każdy zarejestrowany uczestnik, klikając swoje imię i nazwisko na liście startowej lub na liście wyników, będzie miał dostęp do swojego „profilu zawodnika", na którym będzie miał dostęp do wszystkich swoich zarejestrowanych wyników.
10. Uczestnik może zostać wykluczony z Ligi Biegowej za złamanie zasad rywalizacji, a w szczególności w przypadku stwierdzenia przez Organizatora rejestrowania wyników biegów zakwalifikowanych przez algorytm systemu jako dystanse przebyte inaczej niż biegiem (np. rowerem, na rolkach, samochodem, itp.). Uczestnik ma prawo złożyć reklamację od decyzji o ewentualnym wykluczeniu z rywalizacji, zgodnie z postanowieniami w pkt. 10 Regulaminu.

.
§ 5
RANKINGI

11. Na podstawie przesyłanych przez Uczestników wyników, Organizator będzie prowadził rankingi najszybszych zawodników w podziale na płeć, w podziale na zawodników z aktualną licencją PZLA oraz amatorów, w podziale na dystanse (5km, 10km, półmaraton i maraton) oraz następujące kategorie wiekowe:

K-16 (Kobiety), M-16 (Mężczyźni) (rocznik 2005 – 2002)
K-20, M-20 (rocznik 2001-1992)
K-30, M-30 (rocznik 1991-1982)
K-40, M-40 (rocznik 1981-1972)
K-50, M-50 (rocznik 1971 – 1962)
K-60, M-60 (rocznik 1961 – 1952)
K-70, M-70 (rocznik 1951 i starsi)

12. Podsumowania każdego rankingu będą prowadzone w cyklu 1-miesięcznych etapów w następujących terminach:
01.01.2021 – 31.01.2021 – ETAP VII
01.02.2021 – 28.02.2021 – ETAP VIII
01.03.2021 – 31.03.2021 – ETAP IX
01.04.2021 – 30.04.2021 – ETAP X
01.05.2021 – 31.05.2021 – ETAP XI
01.06.2021 – 30.06.2021 – ETAP XII
01.07.2021 - 31.07.2021 - ETAP XIII
01.08.2021 - 31.08.2021 - ETAP XIV
01.09.2021 - 30.09.2021 - ETAP XV
1.10.2021 - 31.10.2021 - ETAP XVI 
1.11.2021 - 30.11.2021 - ETAP XVII
1.12.2021 - 19.12.2021 - ETAP XVIII

13. Po zakończeniu ostatniego, etapu XVIII nagrodzeni zostaną także zdobywcy trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej (OPEN) kobiet i mężczyzn na poszczególnych dystansach w podziale na zawodników licencjonowanych i amatorów. Wspomniana klasyfikacja generalna obejmie cały czas trwania Ligi Biegowej 2021. Nagrodami będą dedykowane medale. Medalami nagrodzeni zostaną także zdobywcy pierwszych miejsc w kategoriach wiekowych na poszczególnych dystansach (tylko amatorzy)
K-16 (Kobiety), M-16 (Mężczyźni) (rocznik 2005 – 2002)
K-20, M-20 (rocznik 2001-1992)
K-30, M-30 (rocznik 1991-1982)
K-40, M-40 (rocznik 1981-1972)
K-50, M-50 (rocznik 1971 – 1962)
K-60, M-60 (rocznik 1961 – 1952)
K-70, M-70 (rocznik 1951 i starsi)

14. Po zakończeniu każdego etapu nagradzani będą zdobywcy pierwszych miejsc w danym rankingu, tj. najszybsza kobieta i najszybszy mężczyzna na poszczególnym dystansie w danej kategorii wiekowej w podziale na amatorów i zawodników z licencją PZLA.
15. Do klasyfikacji zawodników z licencją PZLA będą zaliczane osoby, które posiadają aktualną (tj. z 2021 r.) licencję Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, wg bazy dostępnej na stronie: https://domtel-sport.pl/statystykaLA/baza/
16. Nagrodzeni w poszczególnych etapach zostaną o tym powiadomieni drogą mailową, na adres email podany przy rejestracji. Wiadomość otrzymają na następy dzień po zakończeniu danego etapu.§ 6
NAGRODY

1. Nagrodami w Lidze Biegowej 2020 są zapasy produktów marki Oshee  bony o wartości 50 zł na zakupy w sklepie internetowym OSHEE oraz pamiątkowe medale (zgodnie z § 5, pkt. 13).
2. Nagrodami na zakończenie danego etapu, będzie miesięczny zapas napojów Oshee. bon (w postaci kodu) o wartości 50 zł na zakupy w sklepie internetowym OSHEE. Jeden kod to jednorazowa zniżka o wartości 50zł (+ darmowa dostawa) do wykorzystania w sklepie internetowym OSHEE (https://osheeshop.eu/). Kody obejmują cały asortyment sklepu, poza tzw. "pakietami". Kody należy zrealizować do końca 2021 roku.  
3. Nagrodami w klasyfikacji generalnej będą specjalne, dedykowane medale Ligi Biegowej 2021.
4. Nagrody będą przesyłane  pocztą zaraz po rozstrzygnięciu danego etapu, na adres podany przy rejestracji do Serwisu.
5. Zdobyte nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną ani na inne produkty.
6. Nagrody w Lidze Biegowej 2021 są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016r., poz. 2.032 z późn.zm.).
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody, wynikającą z braku jej odbioru przez Uczestnika, lub z podania przez Uczestnika nieprawidłowego adresu email.
8. Organizator ma prawo odmówić wydania nagrody Uczestnikowi w przypadku złamania któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu, zaś w wypadku ujawnienia faktu złamania regulaminu po doręczeniu nagrody, Organizator może zażądać jej zwrotu. W takim wypadku Uczestnik zobowiązany pokryć wszelkie straty, jakie poniesie Organizator w związku z jego dyskwalifikacją.


§ 7

WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Aby wziąć udział w Lidze Biegowej 2021 i poprawnie korzystać z Serwisu, Uczestnik powinien posiadać:
- dostęp do komputera osobistego lub urządzenia mobilnego połączonego z siecią Internet,
- dostęp do urządzenia mierzącego czas i przebyty dystans biegu (zegarek biegowy lub smartfon z zainstalowaną aplikacją mobilną mierzącą podstawowe parametry biegu)
- konto poczty elektronicznej e-mail.

2. W związku z korzystaniem z Serwisu na komputerze, którym posługuje się Uczestnik mogą być zapisywane pliki typu cookie, służące gromadzeniu informacji związanych z korzystaniem z Serwisu. Pliki typu cookie umożliwiają w szczególności zidentyfikowanie komputera Uczestnika w związku z logowaniem w Serwisie.

§ 8
ZAKOŃCZENIE UCZESTNICTWA W LIDZE BIEGOWEJ

1. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z dalszego uczestnictwa w Lidze Biegowej, informując o tym Organizatora drogą mailową na adres: info@ligabiegowa.pl

2. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z uczestnictwa w Lidze Biegowej, jak również w przypadku zakończenia jego uczestnictwa w Lidze Biegowej z innych przyczyn określonych w niniejszym regulaminie, Organizator usunie z Serwisu wszelkie treści odnoszące się do takiego Uczestnika.

§ 9
UPRAWNIENIA ORGANIZATORA

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Ligi Biegowej i Serwisu w każdym czasie, bez podawania przyczyn, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych Uczestników. Informacja o zakończeniu funkcjonowania Ligi Biegowej opublikowana zostanie w Serwisie z wyprzedzeniem 14 dni.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, bez podawania przyczyn, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych Uczestników. Organizator zamieści w Serwisie informację o zmianie regulaminu co najmniej na 14 dni przed datą jej wejścia w życie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji na inny podmiot części lub całości swoich praw i obowiązków związanych z Ligą Biegową i Serwisem. Organizator zamieści w Serwisie informację o planowanej cesji co najmniej na 14 dni przed datą jej wejścia w życie.
4. Brak zgody Uczestnika na zmianę niniejszego regulaminu lub na cesję praw i obowiązków w sytuacjach wymienionych powyżej jest równoznaczny z rezygnacją z dalszego uczestnictwa w Lidze Biegowej i z korzystania z Serwisu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do powierzenia bezpośredniej obsługi Serwisu wybranemu przez siebie podmiotowi trzeciemu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego częściowego lub całkowitego zawieszenia funkcjonowania Serwisu w celu wprowadzenia w nim ulepszeń lub przeprowadzania jego konserwacji. W takim przypadku Organizator zamieści w Serwisie odpowiednią informację.

§ 10
KONTAKT Z ORGANIZATOREM I REKLAMACJE

1. Kontakt z Organizatorem w sprawach dotyczących funkcjonowania Ligi Biegowej i Serwisu możliwy jest za pośrednictwem następującego adresu poczty elektronicznej: info@ligabiegowa.pl.
2. Korespondencję przeznaczoną dla Uczestników Organizator będzie wysyłał za pomocą poczty elektronicznej na adresy podane przy rejestracji w Serwisie.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Ligi Biegowej oraz Serwisu rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia tego terminu w przypadku szczególnej złożoności danej reklamacji lub podejmowanych czynności wyjaśniających, zwłaszcza z udziałem innego Uczestnika.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Aktualna treść niniejszego regulaminu publikowana jest w Serwisie.

2. Wszystkie stosunki prawne wynikające z uczestnictwa w Lidze Biegowej i korzystania z Serwisu podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Ze względów na specyficzne warunki i zasady rozgrywania Ligi Biegowej 2020 apelujemy do przestrzegania zasad fair play. Zwracamy uwagę na samodzielne pokonanie wskazanego dystansu biegiem lub marszem. Niedopuszczalne jest pokonywanie dystansu na rolkach, rowerze, hulajnodze, itp.
4. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Lidze Biegowej na potrzeby komunikacyjne, reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w mediach (social media, telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe), w materiałach prasowych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.

5. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć przesłanych przez Uczestników, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia wyników, które wzbudzają podejrzenia co do uczciwości ich uzyskania. Przed usunięciem wyniku organizator zobowiązuje się do skontaktowania z zawodnikiem, którego dotyczy sprawa i daje możliwość wyjaśnienia okoliczności osiągnięcia rezultatu. Jednakże zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji o usunięciu, niezależnie od wyjaśnień uczestnika, którego wynik wzbudza podejrzenia.

7. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w punktach 3 i 4 powyżej, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, zdjęć, filmów i informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Ligi Biegowej.

——————————————————————————————————————–

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Sportfolio Sp. z o.o., ul. Wapienna 2j,
04-691 Warszawa oraz Fundacja Zdrowy Ruch ul. Wapienna 2j, 04-691 Warszawa.

Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem: info@ligabiegowa.pl.
3. Przekazanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Lidze Biegowej.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania
i usuwania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora oraz prawo do przeniesienia danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Uczestnik ma prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie informacji w celach publikacji wyników jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Lidze Biegowej.
6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach:
1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
2. wykonania umowy – czyli udziału uczestnika w wirtualnej rywalizacji
o uczestnictwa w rywalizacji, na którą uczestnik się zarejestrował przez stronę www.ligabiegowa.pl (opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
o publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników (tu publikowane będą następujące dane: imię, nazwisko, rok urodzenia, nazwa miejscowości).
o przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o rywalizacji, na którą uczestnik zgłosił się przez stronę www.ligabiegowa.pl
o obsługi zgłoszeń i korespondencji
o kontaktu z uczestnikiem
3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Zdrowy Ruch
o w celach podatkowych i rachunkowych
4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Zdrowy Ruch i Sportfolio sp. z o.o.:
o prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
o obsługi zgłoszeń i korespondencji
o kontaktu z uczestnikiem
5. na podstawie dodatkowo wyrażonej przez uczestnika zgody:
o przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

7. Podstawą prawną dla przetwarzania danych Uczestnika w tym zakresie jest ich niezbędność dla realizacji zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika wynikających z niniejszego Regulaminu.
8. Dostęp do danych osobowych Uczestników będą mieli wyłącznie Organizator oraz podmioty działające na rzecz Organizatora w związku z organizacją Zawodów lub w innych celach,
w których dane osobowe mogą być wykorzystywane zgodnie z niniejszym Regulaminem.
9. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres uzasadniony ze względu na organizację Ligi, z zastrzeżeniem, że dane o wynikach Ligi Biegowej będą przechowywane
i publikowane bezterminowo. Dane osobowe Uczestników, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie ich danych kontaktowych w celach marketingowych, będą przechowywane bezterminowo.
10. Organizator zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących
w Polsce przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
11. Skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnicy mogą wnosić do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

KALENDARZ
Styczeń 2022
pon wt śr czw pt sob nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Brak biegów w tym dniu
Pełny kalendarz
Polecane biegi
Partnerzy:

OSHEE
Organizator:

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Krok 1

Podaj podstawowe dane o biegu

NAZWA BIEGU*

WYBIERZ DYSTANS*
(możesz wybrać więcej niż jeden)

WYBIERZ DATĘ BIEGU*

GODZINA ROZPOCZĘCIA ZAWODÓW*

:

MIEJSCOWOŚĆ*

STRONA WWW BIEGU

Zaloguj się do serwisu

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Przypomnij mi hasło

Przypomnienie hasła

Zarejestruj się

Hasło musi składać się z min. 6 znaków, max. 30 znaków i musi zawierać cyfry, litery i duże litery.